Odstąpienie od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący konsumentem (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), który dokonał zakupu w Glamlook.pl poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość może - na podstawie przepisów Ustawy i z zastrzeżeniem punktu 2 - odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 15 (piętnastu) dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub części zamówienia.  

2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 1, nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, dla której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.  

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 1, wystarczy przed jego upływem wysłać do Glamlook.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane pocztą na adres: Giobo, ul. Małego Księcia 7, 05-082 Stare Babice lub może być wysłane na adres poczty elektronicznej sklep@Glamlook.pl lub złożone na stronie internetowej Sklepu (jeżeli Glamlook.pl zapewnia taką możliwość).  

4. W przypadku złożenia przez Kupującego, o którym mowa w punkcie 1, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Glamlook.pl lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Glamlook.pl do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: Giobo, ul. Małego Księcia 8, 05-082 Stare Babice.  

5. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Glamlook.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.  

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Glamlook.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić (bez żadnych opłat) Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Glamlook.pl, nie jest ona zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Glamlook.pl (o ile nie zaproponowała, że sama odbierze rzecz od Kupującego), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

8. W przypadku, gdy w związku ze sprzedażą zwracanego towaru wystawiono fakturę, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Kupującego w sposób uzgodniony z Kupującym.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel